Aktiviteter i Sinvest

Sinvest ASA innløser konvertibelt obligasjonslån. Samtidig legges det ut et nytt usikret konvertibelt lån.

Børs

Sinvest ASA har meddelt Norsk Tillitsmann at selskapet innløser det eksisterende konvertible obligasjonslånet i overensstemmelse med lånebetingelsene, til 130% av pålydende. Dette innebærer at det ikke lenger vil bli akseptert konvertering av lånet til aksjer. Innløsning vil finne sted ca.31. januar 2005. Sinvest ASA har meddelt Norsk Tillitsmann at selskapet innløser det eksisterende konvertible obligasjonslånet i overensstemmelse med lånebetingelsene, til 130% av pålydende. Dette innebærer at det ikke lenger vil bli akseptert konvertering av lånet til aksjer. Innløsning vil finne sted ca.31. januar 2005. Samtidig legger Sinvest ASA ut et nytt usikret konvertibelt lån på opp til 400 millioner kroner. Lånet vil være rentebærende med 8,25% p.a. over 5 år. Konverteringskurs er NOK 29,00 pr. aksje.Selskapet har rett til å innløse låne gjennom en periode på 12 måneder til en kurs på 130% av pålydende. Opptak av det konvertible obligasjonslånet er avhengig av tilslutning på en ekstraordinær generalforsamling som ventes avholdt 24. januar 2005.Skeie Group AS har gitt forhåndstilsagn om å stemme for styrets forslag. Innehavere av det tidligere obligasjonslånet vil bli tilbudt å konvertere sin beholdning (inklusiv de 30% overkurs) til nye obligasjoner. Pareto Securities ASA er tildelt mandat for utleggelse av lånet.

Nyheter
Næringsliv