Etter at Corporate Advice & Research tok opp dekning på Green Reefers og Star Reefer i juli, har reefer-markedet styrket seg betraktelig, noe som også har gitt seg utslag i økt interesse på Oslo Børs. Er toppen nådd etter at aksjekursen har gått henholdsvis 70 og 90 prosent for Green og Star? Etter at Corporate Advice & Research tok opp dekning på Green Reefers og Star Reefer i juli, har reefer-markedet styrket seg betraktelig, noe som også har gitt seg utslag i økt interesse på Oslo Børs. Er toppen nådd etter at aksjekursen har gått henholdsvis 70 og 90 prosent for Green og Star? - Svaret er etter vår mening et klart nei, skriver CAR i dag.- Til tross for en sterk vekst i etterspørselen er det lenge til tilbudssiden vil ta igjen det tapte. Det er praktisk talt ingen nybygg på vei, 40 prosent av flåten er 20 år eller eldre, verftene har lite ledig kapasitet, og ekstrem avkastning i andre segmenter i shipping gjør det lite trolig at kjøleskip vil presse ut andre nybygg, skriver CAR.Med forventninger om et godt marked også i 2006 og 2007, justerer CAR Star Reefers-target opp fra 140 til 175 kroner.Target 5,50 kroner på Green Reefers opprettholdes inntil videre.