Faren for at Japan på ny kan drive inn i en økonomisk stagnasjon er ikke avverget selv om landet i fjor hadde den sterkest veksten siden 1980-tallet. Faren for at Japan på ny kan drive inn i en økonomisk stagnasjon er ikke avverget selv om landet i fjor hadde den sterkest veksten siden 1980-tallet. Ifølge Aftenposten advarer Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) mot at Japan igjen kan havne i en situasjon med deflasjon (prisfall) som kan kvele den økonomiske oppgangen. Veksten stanset helt opp i andre og tredje kvartal i fjor, men OECD anslår likevel en moderat årlig vekst på rundt 1,5 prosent frem til utgangen av 2006.At elektronikkgiganten Sony før helgen varslet om et fall i driftsresultatet på 20 prosent i siste kvartal i fjor sammenlignet med året før, og nedjusterte resultatanslaget for hele regnskapsåret med 31 prosent, kan være signal om tøffere tider for store deler av næringslivet.