I dagens morgenrapport fra Corporate Advice & Research kan vi lese at analytikeren foretar endringer i den anbefalte porteføljen.- Etter kraftig fall de siste dager for Software Innovation i etterkant av resultatfremleggelse velger vi å ta inn aksjen i vår portefølje. Vi hadde en gjennomgang av selskapet i gårsdagens rapport. Motvillig tar vi ut Fast Search and Transfer, skriver analytikeren.
Kjøpsanbefalingene:
  • CrewCrew
  • ConsorteConsorte
  • Global Geo ServicesGlobal Geo Services
  • Petrolia DrillingPetrolia Drilling
  • Software InnovationSoftware Innovation
Analytikeren i Corporate Advice & Research har 20.000 aksjer i Fast og 36.500 aksjer i Software Innovation.