DnB Nor Markets oppjusterer kursmålet på DnB Nor Markets oppjusterer kursmålet på -aksjen fra 170 til 190 kroner. Det vises til at ordreinngangen har vært bra de siste kvartalene. -aksjen fra 170 til 190 kroner. Det vises til at ordreinngangen har vært bra de siste kvartalene. I dagens markedssituasjon mener meglerhuset at konsernet bør oppnå gode marginer på de kontraktene som inngås.