Anbefaler Røkke-venner

SpareBank 1 Midt-Norge foreslår at flere av Kjell Inge Røkkes venner blir valgt inn i styret i Romsdals Fellesbank.

Børs

Aksjonærer i Romsdals Fellesbank ASA ønsker at det skal gjennomføres endringer i bankens representantskap og styre slik at aksjonærer likebehandles og det etableres en saklig og god prosess i forhold til håndteringen av de strategiske alternativer som nå foreligger. Aksjonærer i Romsdals Fellesbank ASA ønsker at det skal gjennomføres endringer i bankens representantskap og styre slik at aksjonærer likebehandles og det etableres en saklig og god prosess i forhold til håndteringen av de strategiske alternativer som nå foreligger. SpareBank 1 Midt-Norge vil, som bankens største aksjonær, overfor det representantskap som forutsetningsvis skal velges på bankens ekstraordinære generalforsamling den 17. januar, foreslå at tre av Romsdals Fellesbank ASAs aksjonærvalgte styrerepresentanter erstattes.Det vil bli foreslått at Lone Fønss Schrøder velges som ny styreleder, Bjørn Rune Gjelsten foreslås valgt som ny nestleder og Harald Ellefsen som nytt styremedlem. To av de sittende aksjonærvalgte styremedlemmer vil bli forespurt om å fortsette for å sikre kontinuitet.SpareBank 1 Midt-Norge har lagt til grunn for forslagene til nye styremedlemmer at det nye styret på et selvstendig og objektivt grunnlag skal kunne vurdere de strategiske alternativene som foreligger for Romsdals Fellesbank ASA.Lone Fønss Schrøder foreslås som styreleder med grunnlag i den erfaring og kompetanse hun har fra styreverv i andre norske og internasjonale selskaper de siste årene. Hun er nesteleder i styret til Aker ASA, samt styreleder i Kværner ASA.

Nyheter
Børs