I dagens rapport fra Orion Analyse velger analytikeren å foreta endringer i den anbefalte porteføljen.- Vi ønsker å redusere markedsrisikoen ved å ta ut noen av papirene i modellporteføljen. Valget faller da på Inmeta, Otrum, Hands og Belships som avhendes med gevinster på henholdsvis 56 prosent, 31 prosent, 20 prosent og 16 prosent, skriver analytikeren.
Modellporteføljen:
  • AF GruppenAF Gruppen
  • VeidekkeVeidekke
  • TomraTomra
  • Lithuanian TelecomLithuanian Telecom
  • Acta HoldingActa Holding