Anbefaler seks aksjer

Terra plukker ut nye aksjefavoritter. Se listen over favorittaksjene her.

Børs

Meglerhuset Terra Securities stokker om på porteføljen med anbefalte aksjer. Inn denne gang kommer Prosafe, Stolt-Nielsen og Telenor, mens Smedvig, Orkla og Ementor ryker ut.Terras anbefalinger:

  • Siem Offshore (3,3%)Siem Offshore (3,3%)
  • PSI Group (-4,3%)PSI Group (-4,3%)
  • Statoil (-0,8%)Statoil (-0,8%)
  • Prosafe (Ny)Prosafe (Ny)
  • Stolt-Nielsen (Ny)Stolt-Nielsen (Ny)
  • Telenor (Ny)Telenor (Ny)
Porteføljen steg 0,4 prosent i siste uke av 2004 mens hovedindeksen falt tilbake 0,1 prosent. Året som helhet ga 75,8 prosents avkastning mot markedets 36,6 prosent.

Nyheter
Næringsliv