Hydros internrevisjon har avdekket feil som kan ha påvirket evalueringen av innkomne tilbud i forbindelse med anskaffelse av supplybåter. Selskapet vil derfor gjennomføre ny anbudsrunde.I juni i fjor startet Hydro en anskaffelsesprosess med sikte på innleie av tre supplybåter for bruk på norsk sokkel. 1. desember inngikk Hydro en intensjonsavtale med Farstad Shipping.Men etter påstander om ureglementerte forhold startet konsernets internrevisjon en granskning. Revisjonen avdekket brudd på interne prosedyrer for anskaffelser. En endelig avtale med Farstad Shipping blir derfor ikke signert.- På bakgrunn av de avdekkede forhold har vi besluttet å gjennomføre en ny anbudsrunde for å være helt sikker på at alle tilbydere gis en lik og rettferdig behandling. Vi vil gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at Hydros anskaffelsesprosedyrer blir fulgt og arbeide for at omverden skal ha tillit til våre anskaffelsesprosesser, sier konserndirektør Tore Torvund i en pressemelding.Selskapet vil gjennomføre ny anbudsrunde, og sender ut invitasjon til tilbydere i løpet av et par måneder. (©NTB)