Andresen med oppkjøp

Johan H. Andresen jrs selskap er med på nytt oppkjøp.

Børs

Ferd Private Equity Fund (FPE) har kjøpt 85 prosent av Noratel AS. Selskapet er en av Europas største produsenter og distributører av transformatorer, og leverandør til internasjonalt ledende produsenter av maskiner og elektriske produkter. Ferd Private Equity Fund (FPE) har kjøpt 85 prosent av Noratel AS. Selskapet er en av Europas største produsenter og distributører av transformatorer, og leverandør til internasjonalt ledende produsenter av maskiner og elektriske produkter. Tidligere majoritetseier Åge Andersen og konsernsjef Asle Braathen Tandberg vil fortsette som aksjonærer i selskapet, og eier til sammen de resterende 15 prosent.Noratel har en sterk posisjon i de nordiske landene og i Nord-Europa. Noratel ble etablert i 1925 og har utviklet seg fra å være en lokal radio- og høytalersystem produsent, til et konsern med mer enn 400 ansatte fordelt på 11 selskaper i syv land.Noratel har hovedkontor på Hokksund i Øvre Eiker kommune, i tillegg har selskapet produksjonsfasiliteter, salg- og markedsorganisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Polen, samt salgsselskap i Danmark, Tyskland og Nederland.I 2004 omsatte Noratel for om lag 300 millioner kroner med et driftsresultat (EBIT) på rundt 25 millioner kroner. Selskapet viser en sterk utvikling og forventer bedre resultater for inneværende år. Noratel vil under sitt nye eierskap løpende vurdere ytterligere konsolideringsmuligheter i denne sterkt fragmenterte industrien.

Nyheter
Børs