Aker ASA solgte 24. januar 2005 4.385.830 aksjer i Aker Kværner ASA for 178 kroner per aksje og 4.000.000 aksjer i Aker Yards ASA for 174 kroner per aksje. Begge transaksjonene var betydelig overtegnet, opplyses det. Aker ASA solgte 24. januar 2005 4.385.830 aksjer i Aker Kværner ASA for 178 kroner per aksje og 4.000.000 aksjer i Aker Yards ASA for 174 kroner per aksje. Begge transaksjonene var betydelig overtegnet, opplyses det. Etter aksjesalget eier Aker ASA 27.520.930 aksjer i Aker Kværner ASA og 11.452.111 aksjer i Aker Yards ASA. Det tilsvarer 50,01 prosent og 55,6 prosent av aksjene og stemmene i henholdsvis Aker Kværner ASA og Aker Yards ASA. Ut over eierandelene har Aker ASA ikke rettigheter til aksjer i de to selskapene.Den samlede verdien av aksjesalget er 1,477 milliarder kroner. Som følge av transaksjonen vil morselskapet Aker ASA bokføre en regnskapsmessig gevinst på i overkant av 200 millioner kroner i første kvartal 2005. Transaksjonen har ingen resultateffekt for Aker-konsernet.