Aker ASA har besluttet å selge noen av sine aksjer i Aker Kværner og Aker Yards. Aker vil opprettholde sin majoritetsposisjon og innflytelse i både Aker Kværner og Aker Yards, og vil når aksjene er solgt være netto gjeldfri. Aker ASA har besluttet å selge noen av sine aksjer i Aker Kværner og Aker Yards. Aker vil opprettholde sin majoritetsposisjon og innflytelse i både Aker Kværner og Aker Yards, og vil når aksjene er solgt være netto gjeldfri. Aksjekursen i Aker Kværner og Aker Yards har utviklet seg meget positivt den senere tiden. Siden Akers børsnotering i september 2004 har verdien av selskapets aksjer i de to selskapene økt med hele 2,4 milliarder kroner til om lag 8,5 milliarder kroner. Denne positive utviklingen gjør at Aker nå kan selge aksjer for opp mot 1,5 milliarder kroner og fortsatt beholde kontroll med utviklingen i de to datterselskapene.- Med dette demonstrerer vi Aker-konsernets finansielle robusthet. De frigjorte midlene gir oss handlekraft og styrke til videre industriell satsing i tråd med vår norske industritradisjon. Samtidig øker likviditeten i de to aksjene. Vi tror det over tid vil bidra til fortsatt positiv interesse for selskapene i kapitalmarkedene, til glede for Aker og selskapenes øvrige aksjonærer, sier konsernsjef Leif-Arne Langøy i Aker og tilføyer:- Vi kommer ikke til å selge flere aksjer i Aker Kværner og Aker Yards. Vi forventer at den positive utviklingen skal fortsette slik selskapene tidligere har guidet, og vi ønsker å beholde majoriteten slik at vi fortsatt kan være en aktiv premissgiver for utviklingen av disse selskapene.Det ligger ikke an til noe ekstraordinært utbytte i Aker ASA som følge av dette aksjesalget. Halvparten av salgsprovenyet vil bli benyttet til å nedbetale bankgjeld.