Blom har inngått avtale om å kjøpe Simmons Aerofilms Ltd i England. Dette selskapet har utviklet seg til den ledende leverandør av tjenester knyttet til innsamling, prosessering og applikasjoner for bruk av kartdata i Storbritannia, opplyser Blom. Blom har inngått avtale om å kjøpe Simmons Aerofilms Ltd i England. Dette selskapet har utviklet seg til den ledende leverandør av tjenester knyttet til innsamling, prosessering og applikasjoner for bruk av kartdata i Storbritannia, opplyser Blom. Selskapet omsatte i de første 10 månedene i regnskapsåret 2004 for om lag 110 millioner kroner med et overskudd på rundt 20 millioner kroner før skatt.Kjøpesummen for selskapet på 100 prosent basis er 6,5 millioner pund. Kjøpesummen for 2/3 av aksjene gjøres opp ved at Blom betaler 3,633.000 pund, tilsvarende rundt 43 millioner kroner kontant, samt at selger overtar selskapets forretningseiendom.For den resterende 1/3 av kjøpesummen vil Blom betale et beløp på 2.166 000-3.000.000 pund. Det endelig vederlag for denne 1/3, som skal betales tidligst om ett år og senest innen tre år, vil fastsettes basert på visse kriterier regulert i egen avtale.