Børspausen i Guinor oppheves klokken 10.27 etter at selskapet har sendt ut en børsmelding om Børspausen i Guinor oppheves klokken 10.27 etter at selskapet har sendt ut en børsmelding omi forbindelse med LEFA-prosjektet. i forbindelse med LEFA-prosjektet.