Børspause

Oslo Børs oppfordrer til handelspause i morgen.

Børs

Oslo Børs oppfordrer ifølge Reuters til tre minutters stillhet klokken 12.00 i morgen. Dette skjer for å minnes ofrene i Sørøst-Asia. Oslo Børs oppfordrer ifølge Reuters til tre minutters stillhet klokken 12.00 i morgen. Dette skjer for å minnes ofrene i Sørøst-Asia. Handelen vil ikke bli stanset, men brukerne av handelssystemet blir oppfordret til ikke å foreta handler i det aktuelle tidsrommet.

Nyheter
Børs