Byr 171 kroner aksjen

Sparebanken Møre byr 166 kroner. Sparebank1 Midt-Norge byr 171 kroner. Noen høyere?

Børs

Budkampen om Romsdals Fellesbank fortsetter. Mandag hevet Sparebank1 Midt-Norge budet på banken til 1,1 milliarder kroner, noe som tilsvarer 171 kroner pr. aksje. Det kom som et svar på Sparebanken Møres bud på 166 kroner aksjen. Begge bud har akseptfrist 14. januar, skriver DN.Fredag skal Sparebanken Møre avgjøre om den vil heve budet fra 166 kroner, men først skal det finregnes på tallene.

Nyheter
Børs