Crew Gold Corporation opplyser at myndighetene på Grønland har gitt selskapets 100 prosent eide Seqi Olivine A/S en gruvelisens på om lag syv kvadratkilometer på Vest-Grønland. Crew Gold Corporation opplyser at myndighetene på Grønland har gitt selskapets 100 prosent eide Seqi Olivine A/S en gruvelisens på om lag syv kvadratkilometer på Vest-Grønland. Lisensen 2005/13 dekke Seqinnersuusaaq olivin-reservoaret.