Rådgiver Morten Christensen i rådgivningsselskapet Griff tipser investorer om å gå motsyklisk. Når alle er samstemte, råder "tornerosesøvnen" i markedet. Da får korreksjoner størst utslag. Rådet er dermed å gå motsyklisk og utnytte svingningene, sier Christensen ifølge Finansavisen idag.- Hovedbudskapet vårt er at vi tror på vensentlig større svigninger i 2005 enn det vi så i fjor på Oslo Børs. To år med sammenhengende opptur der hovedindeksen har gått 140-150 prosent vil gjøre sitt til at noen vil vurdere å ta gevisnt, mens anre vil allokere mer kapital til markedet. Sistnevnte gruppe er aktører som har krav på seg til å levere en viss minimumsavkastning, sier rådgiveren.