Orklas styreformann Johan Fredrik Odfjell åpner for at Finn Jebsens etterfølger både kan komme fra egne rekker såvel som fra eksterne.Odfjell sier ifølge Reuters at Orkla-styret nå ønsker en konsernsjef som blant annet har klar ledelseserfaring og kan vise til dokumenterte, gode økonomiske resultater.- Vi er ute etter en person med klar ledelseserfaring. Vi kan drømme om en person med erfaring fra konsumentbransjen. Vi kan drømme om en person med internasjonal erfaring. Vi vil ha en person som har integritet, og vi vil ha en person som har dokumentert gode økonomiske resultater, sier styreformannen.Han føyer til at det er en klar fordel dersom vedkommende også har erfaring fra et børsnotert selskap. Odfjell sier man vil ta den tiden det trengs for å finne frem til rette person.