DnB Nor Markets er ikke overbevist om at børsfesten vil vare mye lenger. DnB Nor Markets er ikke overbevist om at børsfesten vil vare mye lenger. - For et par uker siden endret vi vårt syn på aksjemarkedet fremover fra overvekt til nøytral. Det betyr ikke at vi er negative til markedet, men vi er mer selskapsspesifikke i vår holdning til markedet, sier meglersjef Paal Karstensen i DnB Nor Markets til DN.- De viktigste triggerne til fortsatt oppgang er vedvarende lav rente, få alternative avkastningsmuligheter, kombinert med at det skjer en del fusjoner og oppkjøp. Årsaken til at vi har tatt ned vårt markedssyn er at vi forventer stigende rente i USA, lavere etterspørsel fra Kina enn ventet, samlt lavere oljepris, sier meglersjefen.