Resultatsesongen ruller videre, og her hjemme er det først og fremst bankene som skal til pers - det gjelder både Sparebanken Pluss, Indre Sogn Sparebank og Melhus Sparebank. Resultatsesongen ruller videre, og her hjemme er det først og fremst bankene som skal til pers - det gjelder både Sparebanken Pluss, Indre Sogn Sparebank og Melhus Sparebank. I tillegg skal Otrum, Norsk Vekst, Norsk Vekst Forvaltning og Oslo Børs legge frem sine tall for 4. kvartal.Som vanlig presenteres det også en del statistikk:SSB: Detaljomsetningsindeksen for desemberSSB: Varekonsumindeksen for desemberSSB: Konjunkturbarometeret for 4. kvartalFrankrike: PPI og arbeidsledighet for desember.EU-12: M3 for desember.Tyskland: KPI for delstatene i januar - publiseres fra fredag til mandag.USA: BNP for 4. kvartal kl. 14.30.USA: BNP-deflator for 4. kvartal kl. 14.30.USA: Privat forbruk i 4. kvartal kl. 14.30.USA: Arbeidskostnadsindeks i 4. kvartal kl. 14.30.Kilder: Reuters, TDN Finans, Oslo Børs