DnB Nors aksjetips

DnB Nor Markets har revurdert sitt aksjesyn.

Børs

DnB Nor Markets skriver i dagens morgeerapport at meglerhuset tror aksjemarkedet vil utvikle seg sidelengs fremover. DnB Nor Markets skriver i dagens morgeerapport at meglerhuset tror aksjemarkedet vil utvikle seg sidelengs fremover. - I markedet ligger det forventninger til en avtagende vekst på aggregert nivå i 2005. I dette ligger forventninger om at USA-konjunkturene nå går inn i en modningsfase. DnB Nor Markets venter at syklen holder, men at det kan bli noe inflasjonspress eller økende bekymring for inflasjon, skriver meglerhuset.- Et slikt scenario legger etter vår oppfatning til rette for at aksjemarkedet utvikler seg sidelenges gjennom den første fasten av 2005, heter det videre.DnB Nor Markets har derfor en nøytral anbefaling på markedet.

Nyheter
Børs