I dagens rapport fra Orion Analyse beskrives Lithuanian Telecom som en doblingskandidat. Analytikeren tror teleselskapet kan bli kjøpt opp av TeliaSonera, som allerede har en eierandel på 60 prosent. I dagens rapport fra Orion Analyse beskrives Lithuanian Telecom som en doblingskandidat. Analytikeren tror teleselskapet kan bli kjøpt opp av TeliaSonera, som allerede har en eierandel på 60 prosent. - TeliaSonera verdsettes til en EV/EBIT-faktor på 11,0 på 2005-estimatene, mens det tilsvarende tallet for Lithuanian Telecom er 6,4 forutsatt normaliserte avskrivinger. Dette tilkjennegir at TeliaSonera kan by nær det dobbelte av dagens aksjekurs uten å vanne ut egne nøkkeltall, skriver analytikeren.