- Doblingskandidat

Blom ikke trenger være i nærheten av toppen. Analysehus snakker om doblingskandiat.

Børs

Analytikerne i CAR betrakter Blom som en mulig doblingskandidat. Kursutviklingen fra jul og nyttår betegnes som eventyrlig, og behovet for kartoppmåling i de katastroferammede områdene i Asia vil kunne gi nye muligheter for selskapet, hevder CAR. Det stilles likevel spørsmål ved hvor langt markedet er villig til å gå i reprisingen av selskapet.- Det vi ser nå er at markedet i økende grad er villig til å reprise Blom som et teknologibasert vekstselskap. Hvis det i tillegg er villig til å inndiskontere fremtidig uorganisk vekst (fremtidig oppkjøp, red.anm.), er Blom enda ikke i nærheten av toppen, men fremstår snarere fortsatt som en doblingskandidat, skriver analysehuset i dagens rapport.CAR anser Blom med dagens estimater for fair priset, men er "fasinert av det langsiktige konsolideringspotensialet". Kjøpsanbefalingen gjentas.Kl. 12.39 ble Blom omsatt for 7,99 kroner, ned 0,99 prosent.

Nyheter
Næringsliv