Rolf Nordell, styremedlem og primærinnsider i C. Tybring-Gjedde, solgte i går, i henhold til en fem år gammel avtale, alle sine 1.500.000 aksjer i selskapet til kurs 3,26 kroner.Rolf Nordell, styremedlem og primærinnsider i C. Tybring-Gjedde, solgte i går, i henhold til en fem år gammel avtale, alle sine 1.500.000 aksjer i selskapet til kurs 3,26 kroner.