Topas AS, et selskap eid 100 prosent av styreleder i Topas AS, et selskap eid 100 prosent av styreleder i , Brian Jepsen, har i dag solgt 14.141.959 tegningsretter i Altinex til kurs 0,0275 kroner per tegningsrett. , Brian Jepsen, har i dag solgt 14.141.959 tegningsretter i Altinex til kurs 0,0275 kroner per tegningsrett. Etter transaksjonen eier ikke Jepsen tegningsretter i Altinex. Jepsen eier 208.000.000 aksjer i Altinex gjennom Topas AS, tilsvarende 31,49 prosent av aksjene og stemmene i selskapet. Jepsen innehar ikke andre rettigheter til aksjer i Altinex.