EDB-oppkjøp i boks

EDB har nå tatt over IBMs virksomhet innen IT-drift og applikasjonstjenester.

Børs

EDB Business Partner har i henhold til avtale overtatt IBMs virksomhet innen IT-drift og applikasjonstjenester for kunder i norsk lokalforvaltning, handel og industri. EDB Business Partner har i henhold til avtale overtatt IBMs virksomhet innen IT-drift og applikasjonstjenester for kunder i norsk lokalforvaltning, handel og industri. Kjøpet er gjennomført etter at alle betingelser og vilkår er avklart. Overdragelsen innebærer at EDB overtar virksomhet som forventes å gi driftsinntekter på om lag 500 millioner kroner i 2005. EDB betaler samlet 473 millioner kroner for virksomheten.- Overtagelsen gir oss en markert sterkere posisjon i offentlig sektor og gjør at EDB kan tilby leveranser i hele verdikjeden til dette voksende markedet. Kompetansen dette tilfører oss, styrker vår konkurranseposisjon i et krevende marked, sier konsernsjef Endre Rangnes i EDB.

Nyheter
Næringsliv