Ementor melder at resultatet i fjerde kvartal vil være svakere enn forventet. Driftsresultatet (EBITA) i fjerde kvartal forventes å bli rundt minus 20 millioner kroner (før restruktureringsavsetning). Ementor melder at resultatet i fjerde kvartal vil være svakere enn forventet. Driftsresultatet (EBITA) i fjerde kvartal forventes å bli rundt minus 20 millioner kroner (før restruktureringsavsetning). Avviket skyldes i hovedsak resultatsvikt i Danmark, der lavere driftsinntekter og reduserte marginer innenfor konsulenttjenester er hovedårsaken til resultatsvikten.En redegjørelse fra administrasjonen og styret om situasjonen i Danmark, vil bli gitt på presentasjonen av resultatet for fjerde kvartal.