Finansavisen forteller i dag om lilleputt-selskapet Dynapel som gjorde emisjon før børsnotering. Dynapel-eierne fikk 50 proesent, garantistene fikk tilsvarende, mens nye investorer fikk ingenting. Ikke en eneste ny, menig investor fikk aksjer i emisjonen på 21 millioner kroner.Aksjer fikk derimot garantistene, bestående av kjendiser som Christen Sveaas, Øystein Stray Spetalen, Arne Blystad og Riulf Rustad.Dynapel har hele tiden vært handlet i gråmarkedet til stadig lavere kurser. Seneste 27. januar skal selskapet børsnoteres. Med en børsverdi på bare 43 millioner, foruten det avisen kaller for en luftig teknologi, har Spetalen og de andre kjendisinvestorene forsynt seg kraftig av det som kan bli spekulasjonsobjekt nummer én på børsen i år.