Til tross for en meget svak internasjonal start året, har Oslo Børs så langt i 2005 steget to prosent. Handelspartner Securities slår fast at mye av oppgangen nok først og fremst skyldes den sterke oljeprisen. Til tross for en meget svak internasjonal start året, har Oslo Børs så langt i 2005 steget to prosent. Handelspartner Securities slår fast at mye av oppgangen nok først og fremst skyldes den sterke oljeprisen. - Utsiktene for Oslo Børs har således ikke endret seg. En sterk oljepris og en positiv utvikling på dollarkursen gjør det norske aksjemarkedet til en attraktiv plass å være, skriver meglerhuset.