Fast lander avtale

Fast Search & Transfer sikrer avtale om levering av ny løsning.

Børs

Fast Search & Transfer har solgt søkeløsningen FAST Data Search 360 til FindWhat.com. Avtalen inkluderer programvarelisenser, vedlikeholdsgebyrer og profesjonelle tjenester.FindWhat.com leverer performance-baserte markedsførings- og "commers enabling"-tjenester, ifølge Reuters.

Nyheter
Børs