Finansavisens Innsideportefølje har fått en forrykende start på året, og kan allerede nå notere et forsprang på 11 prosentpoeng på markedet og hovedindeksen. Bare i løpet av forrige uke økte porteføljen forspranget med 5,86 prosentpoeng i det innsiderne la på seg 6,34 prosent.Det er spesielt Jinhui som har steget kraftig nå. Hele 11,76 prosent ga den, og på to uker har aksjen steget 19 prosent. Aker Yards leverte solide 8,98 prosent mens Stolt-Nielsen ga 7,95 prosent.Veidekke viker nå plassen til fordel for Aktiv Kapital. I sistnevnte skjer det mye om dagen. Sjefen gikk på dagen, og nye gjeldsporteføljer kjøpes. Samtidig hamstrer innsiderne aksjer igjen. Både storaksjonær John Fredriksen og den nye toppsjefen har begge kjøpt aksjer.
InnsideporteføljenInnsideporteføljen
SelskapSelskapTatt innTatt innKjøpskursKjøpskursStop l. (85%)Stop l. (85%)Forr. UkeForr. UkeSiste kursSiste kursAvk.tot.Avk.tot.Avk. Siste ukeAvk. Siste uke
Aktiv KapitalAktiv Kapital21.01.200521.01.2005113,50113,5096,4896,48NyNy113,50113,50NyNyNyNy
Stolt-NielsenStolt-Nielsen26.11.200426.11.2004170,00170,00144,50144,50195,00195,00210,50210,5023,82 %23,82 %7,95 %7,95 %
Aker YardsAker Yards10.12.200410.12.2004130,00130,00110,50110,50161,50161,50176,00176,0035,38 %35,38 %8,98 %8,98 %
AkerAker07.01.200507.01.200570,7570,7560,1460,1473,2573,2574,7574,755,65 %5,65 %2,05 %2,05 %
Jinhui ShippingJinhui Shipping07.01.200507.01.200517,6017,6014,9614,9618,7018,7020,9020,9018,75 %18,75 %11,76 %11,76 %
Ut:Ut:
VeidekkeVeidekke12.11.200412.11.200487,5087,5074,3874,38106,50106,50107,50107,5022,86 %22,86 %0,94 %0,94 %
DifferansenDifferansenInnsideportef.Innsideportef.Hovedind.Hovedind.Diff.Diff.
Siste ukeSiste uke6,34 %6,34 %0,47 %0,47 %5,89 %5,89 %
Hittil i årHittil i år12,74 %12,74 %1,32 %1,32 %11,42 %11,42 %