Flagger i Opera

Innsidere flagger aksjekjøp i Opera.

Børs

Caprice as har ifølge en børsmelding kjøpt 92.000 aksjer i Opera Software ASA. Caprice as har ifølge en børsmelding kjøpt 92.000 aksjer i Opera Software ASA. Etter dette sitter Caprice as og nærstående tilsammen på aksjer og rettigheter til Opera-aksjer på i alt 5.056.605 aksjer. Det tilsvarer 5,09 prosent av aksjekapitalen i selskapet.

Nyheter
Teknologi