Normans driftsinntekter i fjerde kvartal 2004 ble målt til 64,8 millioner kroner mot fjorårets 55,8 millioner. Driftsresultatet ble 9,4 millioner, ned fra 10,4 millioner året før. Forventning lå her på 12 millioner, ifølge Reuters.Resultat før skatt ble 9,3 millioner mot 9,9 millioner året før. Resultat etter skatt ble 9,6 millioner mot fjorårets 9,4 millioner kroner.Resultat per aksje ble 0,89 kroner, det samme som fjoråret.