Flytter på IT-aksjer

Storaksjonær overfører 1,64 millioner aksjer i Nordic Semiconductor

Børs

Alden AS, et heleid selskap av Edvin Austbø, har den 3. januar 2005 fått overført 1.638.050 aksjer i Nordic Semiconductor ASA fra Edvin Austbø. Alden AS, et heleid selskap av Edvin Austbø, har den 3. januar 2005 fått overført 1.638.050 aksjer i Nordic Semiconductor ASA fra Edvin Austbø. Etter transaksjonen eier Alden AS 1.638.050 aksjer i Nordic Semiconductor ASA, tilsvarende 5,3 prosent av aksjekapitalen i selskapet.

Nyheter
Næringsliv