Ifølge Handelspartner Securities har Ifølge Handelspartner Securities har brutt motstanden ved 200 kroner. Dette har skjedd på høyt volum. brutt motstanden ved 200 kroner. Dette har skjedd på høyt volum. - Selv om vi ikke ser bort fra at aksjen de nærmeste dager muligens vil ned til dette nivået igjen for å teste bruddet, tror vi aksjen vil fortsette den stigende trenden fremover, skriver meglerhuset i dag.- Vi forventer en fin kursutvikling i aksjen fremover og oppjusterer vårt kursmål til 250 kroner. Vi forventer at dette nivået skal nås innen våren 2005, heter det videre.I dag omsettes SNI-aksjen for 216,50 kroner, opp 1,6 prosent.