Finansminister Per-Kristian Foss sier det ikke er ønskelig at kronen fluktuerer i takt med oljeprisen. Det fremkommer i et foredrag Foss har holdt på Samfunnsøkonomenes Forenings årlige valutaseminar.- Særsilt er det viktig at den norske kronen ikke svinger i takt med prisen på ojle, sier statsråden ifølge Reuters.Foss mener dessuten det er et mål å ha en kronekurs "vi kan leve med over tid".