I dagens rapport fra Orion Analyse ber analytikeren kundene vurdere en redusering av sin eksponering i aksjemarkedet. I dagens rapport fra Orion Analyse ber analytikeren kundene vurdere en redusering av sin eksponering i aksjemarkedet. - I motsetning til Wall Street har himmelfarten fortsatt på vår hjemlige børs i 2005. Sett i lys av den sterke oljeprisen er ikke dette urimelig, men risk/reward-forholdet har også forvitret i norske aksjer. Vi tviler derfor på at en videre oppgang fra dagens nivå vil la seg opprettholde, og det beste er trolig å benytte den rådende styrken til å redusere eksponeringen, skriver analytikeren.