Stein Erik Hagen er den eneste blant de sju aksjonærvalgte styremedlemmene i Orkla som eier aksjer i selskapet. Gjennom dette, samt hans posisjon som mektig næringslivsaktør, gjør at han har dobbelt makt, mener BI-professor Morten Huse ifølge Dagbladet.- Når ett enkelt styremedlem har så stor makt som Stein Erik Hagen har i Orkla-styret, må man være ekstra oppmerksom på faren for misbruk, mener Huse ifølge avisen.Huse forsker på styremakt, og understreker at det ikke bare handler om å forvalte eiernes interesser:- Styret skal tenke helhetlig og på bedriftens beste, ikke bare på hva som gagner aksjonærene. Det er derfor styrer i store selskaper har medlemmer som ikke selv er eiere, sier han.