Storaksjonær Stein Erik Hagen i Orkla mener ifølge DN at tilliten til konsernsjef Finn Jebsen sviktet fordi han ikke viste forståelse og vilje til å informere styret og holde en dialog. Storaksjonær Stein Erik Hagen i Orkla mener ifølge DN at tilliten til konsernsjef Finn Jebsen sviktet fordi han ikke viste forståelse og vilje til å informere styret og holde en dialog. Hagen sier at man ser på investeringen i Orkla i et evighetsperspektiv.- (..) Vi vil ikke bidra til oppsplittingen av Orkla. Vi ønsker å videreføre den langsiktighet som alltid har preget Orkla. Vi var svært aktive for å få til investeringen i Orkla, sier Hagen.Styreleder Johan Fr. Odfjell får full støtte.- Det er greit med litt rå taklinger i kampens hete, men når kampen er over må vi sørge for ro og det som er best for selskapet, sier Hagen.