Mange venter at Stein erik Hagen forsøker å erstatte Finn Jebsen med sin tidligere nære medarbeider fra Hakon- og ICA-tiden, Peter Ruzicka.Det liker ikke de Orkla-ansatte som, i følge DN, slår ring rundt Jebsen som konsernsjef. Måten styret ville kaste Jebsen på karakteriseres som et kupp.I styret sitter også nettopp Ruzicka. Han ble valgt inn for nær to år siden og ble allerede den gangen sett på som mannen som skulle overta for Finn Jebsen.