Hartvedts aksjetips

Aksjesjef Sveinung Hartvedt i DnB Nor Markets kommer med tips for 2005.

Børs

- Å få god avkastning i aksjemarkedet i år blir langt mer krevende enn de siste par årene, sier aksjesjef Sveinung Hartvedt i DnB Nor Markets til dnb.no. - Å få god avkastning i aksjemarkedet i år blir langt mer krevende enn de siste par årene, sier aksjesjef Sveinung Hartvedt i DnB Nor Markets til dnb.no. - Vi har en avventende holdning til aksjemarkedet i 2005. Vi tror ikke at det blir som de to foregående årene, sier Hartvedt.Aksjesjefen mener man skal være glad hvis hovedindeksen tangerer dagens nivåer ved neste årsskifte.Hartvedt har likevel tro på utvalgte sektorer.- Sett fra vårt ståsted er oilservice, rigg og seismikk interessante nisjer. Vi er også positive til havbruk og kjemikalietank, sier han.

Nyheter
Børs