Stein Erik Hagen mener ifølge DN han ikke spilte en spesielt sentral rolle i prosessen som førte til Finn Jebsens sorti som konsernsjef i Orkla. Stein Erik Hagen mener ifølge DN han ikke spilte en spesielt sentral rolle i prosessen som førte til Finn Jebsens sorti som konsernsjef i Orkla. - Prosessen var kommet meget langt da jeg ble medlem av styret. Slik har jeg har oppfattet det av styrenotatene jeg har gått gjennom i ettertid. Jeg var en av de mer tilbakeholdne, sier han.Hagen ser ingen grunn til å gjøre vesentlige endringer i Orklas strategi, og svarer slik på avisens spørsmål om han nå vil kjøpe seg videre opp i selskapet:- Det har jeg jo kunnet gjøre. Vi har store bankbeholdninger, så vi har kunnet kjøpe aksjer i lang, lang tid. Jeg kjøpte min hustrus aksjer for ikke lenge siden, men vi kan ikke kommentere om vi kjøper eller ikke kjøper.Stein Erik Hagen eier gjennom familieselskapet Canica 9,5 prosent av aksjene i Orkla, og er med det selskapets nest største aksjonær etter Folketrygdfondet.