Finansavisens Innsideportefølje holder koke og kan nok en gang vise til et forsprang til markedet når siste uke gjøres opp. Forrige uke ga porteføljen et løft på nærmere to prosent mot hovedindeksens drøye prosent. Tilsammen ligger innsiderne nå 12,6 prosentpoeng foran markedet.Med unntak av Aker Yards bidro samtlige aksjer til oppgang forrige uke. Sterkeste bidragsytere var Aktiv Kapital og Stolt-Nielsen. Aker Yards bremset noe med et fall på 3,4 prosent.Det ble ikke foretatt endringer i porteføljen denne gang.
InnsideporteføljenInnsideporteføljen
SelskapSelskapTatt innTatt innKjøpskursKjøpskursStop l. (85%)Stop l. (85%)Forr. UkeForr. UkeSiste kursSiste kursAvk.tot.Avk.tot.Avk. Siste ukeAvk. Siste uke
Aktiv KapitalAktiv Kapital21.01.200521.01.2005113,50113,5096,4896,48113,50113,50117,50117,503,52 %3,52 %3,52 %3,52 %
Stolt-NielsenStolt-Nielsen26.11.200426.11.2004170,00170,00144,50144,50210,50210,50216,00216,0027,06 %27,06 %2,61 %2,61 %
Aker YardsAker Yards10.12.200410.12.2004130,00130,00110,50110,50176,00176,00170,00170,0030,77 %30,77 %-3,41 %-3,41 %
AkerAker07.01.200507.01.200570,7570,7560,1460,1474,7574,7579,2579,2512,01 %12,01 %6,02 %6,02 %
Jinhui ShippingJinhui Shipping07.01.200507.01.200517,6017,6014,9614,9620,9020,9021,1021,1019,89 %19,89 %0,96 %0,96 %
DifferansenDifferansenInnsideportef.Innsideportef.Hovedind.Hovedind.Diff.Diff.
Siste ukeSiste uke1,94 %1,94 %1,02 %1,02 %0,92 %0,92 %
Hittil i årHittil i år14,93 %14,93 %2,35 %2,35 %12,58 %12,58 %