Finn Jebsen får med seg 110 millioner kroner fra Orkla, viser DNs beregninger. Det skjer i form av etterlønn, pensjon, bonus, aksjer og opsjoner.Etterlønns- og pensjonsavtalen har en verdi på rundt 28,5 millioner kroner, har rådgivningsfirmaet Aktuarene regnet seg frem til.