DnB NOR Markets jekker opp sin vurdering av Hydro-aksjen fra hold til kjøp. Kursmålet heves til 540 kroner. Bakgrunnen skal ifølge Reuters være fornyede spekulasjoner om en sammenslåing med Statoil.Hydro ligger nå uendert fra gårsdagen på 493 kroner.