Kjøper mer TV4

Schibsted ASA har inngått en opsjonsavtale om kjøp av flere aksjer i TV4.

Børs

Schibsted ASA har inngått en opsjonsavtale om kjøp av ytterligere 5,9 prosent av aksjekapitalen i TV4 fra LRF. har inngått en opsjonsavtale om kjøp av ytterligere 5,9 prosent av aksjekapitalen i TV4 fra LRF. Avtalen er inngått til en pris noe i overkant av sist omsatte børskurs 30. desember 2004. Opsjonsavtalen gir Schibsted en rett, men ikke plikt til å kjøpe samtlige aksjer fra LRF i perioden 31. desember 2004 til 31. mai 2005. Tilsvarende har LRF en rett, men ikke en plikt til å selge aksjene til Schibsted i perioden 1.-15. juni 2005.Dersom kjøps- eller salgsopsjonen utnyttes, vil Schibsted eie 26 prosent av aksjekapitalen i TV4.

Nyheter
Børs