Meldepliktige handler i perioden fom. 14/01/2005 tom. 20/01/2005: OCR - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-01-14 08:24:05 Kai Solberg-Hansen has 13 January 2005 purchased 53 000 shares in Ocean Rig ASA at a purchase price of 27.90 per share. Holding after trade: 53 000 shares. AIK - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-14 09:05:00 Olympia Capital AS har den 13. januar 2005 kjøpt 29.500 aksjer i Aktiv Kapital ASA til kurs NOK 120,00. Olympia Capital AS eier etter transaksjonen 5.021.204 aksjer i Aktiv Kapital ASA, tilsvarende 10,64% av aksjene og stemmene i selskapet. AIK - KORR.* MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-14 09:25:10 *Olympia Holding AS har den 13. januar 2005 kjøpt 29.500 aksjer i Aktiv Kapital ASA til kurs NOK 120,00. *Olympia Holding AS eier etter transaksjonen 5.021.204 aksjer i Aktiv Kapital ASA, tilsvarende 10,64% av aksjene og stemmene i selskapet. STO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-14 12:03:56 J. Frithjof Skouverøe har, i forbindelse med tildeling av aksjer ved tegning under Stolt Nielsen SA`s salg av aksjer i Stolt Offshore S.A, fått tildelt 11.000 aksjer i Stolt Offshore S.A til kurs kr. 39,25 per aksje. Viking forretningsutvikling AS, et selskap kontrollert av J. Frithjof Skouverøe fikk tilsvarende 7.500 aksjer. Fra før eide J. Frithjof Skouverøe 6.000 aksjer (SOSA ADR) i Stolt Offshore S.A. Viking forretningsutvikling AS hadde ingen aksjer fra før. TEN - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-01-14 14:14:49 Please be advised that Sea Consolidation S.A. purchased 29,516 shares in the Oslo Stock Exchange, of Tsakos Energy Navigation Ltd. ticker symbol (TEN), on Friday 14/01/2005, on an average price of 205 NOK. Its adjusted holdings following this purchase are 1,161,416 shares. AURG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-17 08:36:55 Meldepliktig handel i forbindelse med ansattemisjon avsluttet 14.01.05, alle til kurs NOK 160,- og alle inkl nærstående: * adm banksjef Hugo Tønsberg 540 grunnfondsbevis, ny beholdning 1.340 * banksjef Per Erik Skaret 420 grunnfondsbevis, ny beholdning 500 * banksjef Håvard Bogstad 310 grunnfondsbevis, ny beholdning 400 * økonomisjef Jan Pedersen 260 grunnfondsbevis, ny beholdning 4.350 grunnfondsbevis * regnskapsansvarlig Randi Harethon 310 grunnfondsbevis, ny beholdning 1.700 * styremedlem Per Kr Melby 210 grunnfondsbevis, ny beholdning 1.450 * varamedlem styret Boy-Erik Martinsen 210 grunnfondsbevis, ny beholdning 350 AIK - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-17 09:54:59 Olympia Holding AS har den 14. januar 2005 kjøpt 12.500 aksjer i Aktiv Kapital ASA til kurs NOK 117,00. Olympia Holding AS eier etter transaksjonen 5.033.704 aksjer i Aktiv Kapital ASA, tilsvarende 10,67% av aksjene og stemmene i selskapet. AIK - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-01-17 09:56:58 On 14.01.2005, Geveran Trading Company Ltd. has acquired 50,000 shares in Aktiv Kapital ASA, through market purchases at NOK 119,24 per share. Total shareholding in Aktiv Kapital ASA following this acquisition is 4,860,869 shares. Sister company, Geveran Trading Company AB, owns 13,946,893 shares. Total holding is thereby 18.807.762 shares equal to 39.85 % of the total share capital. STL - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-17 09:58:23 Nærstående til Kaci Kullman Five har den 11.01.05 solgt 242 aksjer i Statoil ASA til kurs kr. 93,50. AIK - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-17 14:14:42 Rolf Stub, konstituert konsernsjef i Aktiv Kapital ASA, har idag kjøpt 12.500 aksjer til kurs NOK 119,69 pr. aksje. Ny beholdning av aksjer i Aktiv Kapital ASA etter dette er 12.500. ALX - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-17 14:21:54 Topas AS, et selskap eid 100% av styreleder i Altinex ASA (`Altinex`), Brian Jepsen, har i dag solgt 14.141.959 tegningsretter i Altinex til kurs NOK 0,0275 per tegningsrett. Tegningsrettene er utstedt i forbindelse med emisjon i Altinex, jf prospekt datert 22. desember 2004. Etter transaksjonen eier ikke Jepsen tegningsretter i Altinex. Jepsen eier 208.000.000 aksjer i Altinex gjennom Topas AS, tilsvarende 31,49 % av aksjene og stemmene i selskapet. Jepsen innehar ikke andre rettigheter til aksjer i Altinex. AIK - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-18 09:04:16 Olympia Holding AS har den 17. januar 2005 kjøpt 16.900 aksjer i Aktiv Kapital ASA til kurs NOK 119,37. Olympia Holding AS eier etter transaksjonen 5.050.604 aksjer i Aktiv Kapital ASA, tilsvarende 10,70% av aksjene og stemmene i selskapet. AIK - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-18 09:17:01 Wivi Åsmyr, kone til Per Erik Åsmyr, observatør til styret i AIK, har den 17. januar 2005 kjøpt 20.000 aksjer i Aktiv Kapital ASA til kurs NOK 121,07. Wivi Åsmyr eier etter transaksjonen 20.000 aksjer i Aktiv Kapital ASA, tilsvarende 0,04% av aksjene og stemmene i selskapet. GRR - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-18 09:48:31 Det vises til børsmelding vedrørende rettet emisjon gjennomført tidligere i dag. Status for aksjeinnehav til selskapets tillitsvalgte som tegnet i emisjonen ligger som vedlegg på www.newsweb.no. TAT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-19 08:13:55 TAT: SHARE OPTIONS TO PRIMARY INSIDERS Outstanding share options and current shareholdings Share Share Share Options 03 Options 04 Options 05 Shares Eric Cooney 125,000 130,000 90,000 Fraser Park 0 75,000 0 Oran Cassem 75,000 75,000 75,000 0 Alan Heald 20,000 20,000 2,000 Helen Karlsen 10,000 8,000 4,052 A total of 1,300,000 shares were approved in the 2004 Annual General Meeting for the purpose of establishing the 2005 Share Option Plan. The 2005 Share Option Strike Price is NOK 54.75, set in accordance with the 2004 Annual General Meeting, being an average of the end of day quotes for the TAT share price during the first 10 trading days in January 2005. The allocation of shares to the Primary Insiders is detailed above. The allocation of shares to all employees (including N2 Broadband staff) will be completed in early February 2005, following closing of the N2 Broadband merger. The share options for the 2003 and 2004 issues are exercisable late February 2005. The share options for the 2005 issue will be exercisable in February of 2006. AIK - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-19 09:14:48 Olympia Holding AS har den 18. januar 2005 kjøpt 41.100 aksjer i Aktiv Kapital ASA til kurs NOK 118,68. Olympia Holding AS eier etter transaksjonen 5.091.704 aksjer i Aktiv Kapital ASA, tilsvarende 10,79% av aksjene og stemmene i selskapet. HJE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-19 09:40:15 Nærstående til Ole Kristian Hjellegjerde solgte den 30.09.04 2600 HJE-aksjer til kurs 35,94 og den 29.12.04 solgte nærstående 2000 HJE-aksjer til kurs 43,-, Etter desse transaksjonene har nærstående ingen HJE-aksjer igjen. Dette til orientering etter avtale med Kredittilsynet. GGS - NOTIFYABLE TRADE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-19 12:28:11 Morten Andersen, Chairman of the Board of GGS, has today bought 10,000 shares in GGS, through his wholly owned company Navigator Strategi & Utvikling. His and related persons/companies GGS holdings after the trade are 120,000 shares and 470,000 options to buy shares. The shares have been purchased at an average price of NOK 6.78 per share. STL - MELDING OM MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-20 09:07:29 På vegne av Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) har DnB NOR 14. januar kjøpt 168 000 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 95,14 kroner. Statoil har 19. januar fordelt aksjene til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling til ansatte, har Aksjespareprogrammet 85 256 aksjer. EKO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-01-20 15:15:03 Ole Jan Korsnes har den 20.01.05 solgt 400 aksjer til kurs kr. 138,00. Ny beholdning er 2501 aksjer.