I helgen inngikk Strømme ASA en strategisk intensjonsavtale om kjøp av Norwegian Maritime Equipment AS. Selskapets virksomhetsområde er salg av maritimt utstyr, hovedsakelig under egne merkenavn. I helgen inngikk Strømme ASA en strategisk intensjonsavtale om kjøp av Norwegian Maritime Equipment AS. Selskapets virksomhetsområde er salg av maritimt utstyr, hovedsakelig under egne merkenavn. Strømme betaler 12,2 millioner kroner for Norwegian Maritime Equipment AS. I tillegg er det avtalt en earn-out modell med en ramme på 2,3 millioner kroner basert på oppnådde resultater i perioden 2005-2009.