Det skjedde ifølge dn.no i forrige uke da hennes mann, investoren Carsten O. Five, solgte alle sine Statoil-aksjer. Børsen ble først informert tre dager etter at handelen fant sted.Kullmann Five sier ifølge avisen at hun var i nær kontakt med Statoil-administrasjonen, både før og etter salget, for å være sikker på at handelen ble klarert og korrekt gjennomført. Hun sier hun fulgte oppskriften til punkt og prikke.Ifølge Kullmann Five fikk hun fikk en mail fra Statoil om hvordan handelen skulle meldes først sent på ettermiddagen dagen etter at handelen fant sted. Da var reglene allerede brutt. Børsens regler sier at slike innsidehandler skal meldes senest før børsen åpner neste dag.Five kan dokumentere at oljeselskapet har opplyst feil e-postadresse til Oslo Børs, og at børsen dermed ikke fikk meldingen om handelen før tre dager senere. Til tross for regelbruddet, er det ikke sikkert saken videresendes til Kredittilsynet. Carsten O. Fives handel dreier seg kun om 242 aksjer til en verdi av 23.000 kroner.